SPECIALISTÉ PRO

VÝŠKOVÉ STAVBY, SKÁLY, KAMENY A KONSTRUKCE

PRACUJEME NA ZEMI I VE VÝŠKÁCH, MONTUJEME, INSTALUJEME, BOURÁME A STAVÍME
PORTFOLIO

...

Hlavním segmentem portfolia kamenostav.cz je vrtání hornin, betonů a konstrukcí, injektáže, sanace, řezání a bourání. Realizujeme a opravujeme stavby z kamene. Formátujeme kámen a dodáváme originální stavební prvky. Pracujeme na zemi i ve výškách, montujeme, instalujeme, bouráme a stavíme již téměř dvacet let. Díky bohaté praxi řešíme nečekané a široké spektrum činností.

Portfolio

BOURÁNÍ A DĚLENÍ HORNIN A BETONU

K dělení skal a betonu používáme technologii DARDA klínu. Materiál se navrtá a roztrhá spec. hydraulickým klínem. K bourání betonů a skal používáme sbíjecí kladiva SK Permon.

SANACE NESTABILNÍCH SKAL A OBJEKTŮ

Při sanacích nestabilních skal a objektů využíváme kombinaci všech technologií z portfolia Kamenostav.cz. Objekt se očistí od volných nestabilních částí. Díky navrtaným kotvám se objekt stabilizuje a ukotví. Následně se instalují ochranné prvky a sítě a ochranné nátěry.

SPECIÁLNÍ VRTNÉ PRÁCE

SPECIÁLNÍ VRTNÉ PRÁCE

OCHRANNÉ PLOTY A DYNAMICKÉ BARIÉRY

Montujeme veškeré ochranné ploty, palisády a dynamické bariéry. Při realizaci těchto ochranných prvků využíváme kombinaci různých technologických postupů z našeho portfolia, zejména pak vrtné práce a injektáže.