Demolujeme či demontujeme veškeré nestabilní objekty a konstrukce ohrožující své okolí. Rizikové prostory ochrání mobilní bariéra a následuje demontáž, nebo kontrolovaná demolice.